تنها سیم کارتهای 72241130 در حال حاضر با تنظیمات ویژه ارتصال پایدار در اینترنت و مکالمه را در بصورت استاتیک می تواند برقرار کند .

جهت خرید سیم کارتهای 72241130

یا

مودم

با قابلیت اتصال به اینترنت بین المللی

تنها به آدرس :

بلوار 22 بهمن حدفاصل 22 بهمن 8 و 10 مراجعه فرمایید

در روبیکا ،گپ ،آی گپ ،اینستاگرام

@pishkhan054