ارسال ایمن ۷۲۲۴۱۱۳۰ 


در نوع ارسال با توجه به مشکلات ارسال مرسولات پستی از استان سیستان و بلوچستان دفتر ۷۲۲۴۱۱۳۰ با رویکردی متفاوت ارسال ایمن با در نظر گرفتن موارد خاص اقدام ارسال ایمن انجام میشود در حال حاضر در این تاریخ  ۱۴۰۱,۸,۶ تنها دفتری که در استان این نوع ارسال با متد انجام میدهد.
این مدل ارسال برای خرید های اینترنتی مناسب هست،


در این نوع ارسال نکات زیر بصورت تضمین شده تری بدست می اید:


وقفه زمانی در دریافت وجود ندارد .
اسیب دیدگی به حداقل ممکن میرسد.

امکان ارسال با غلاف مورد تقاضا و سفارشی شده
.
امکان پیگیری مرسولات این دفتر بصورت برخط و بصورت لحظه ای  از طریق سامانه ای مجزا از سامانه رهگیری پست وجود دارد.
.
لازم به ذکر است این دفتر از ارسال های با بسته بندی نامناسب جهت موارد بازاری و انبوه به صورت جدی مخالف میباشد، در هر نوع و صورتی مخالف قوانین تعزیراتی و پستی استان میباشد ممنوع میداند.


.
نکات نشان دهنده ارسال ایمن:
درج مهر باجه پستی ۷۲۲۴۱۱۳۰
.یا
درج مهر ارسال ایمن اینترنتی

بر روی کارتن و پاکت های ارسالی میباشد.
.
لازم به ذکر است در این نوع ارسال بدلیل استفاده از غلاف و مواد با کیفیت و قبول نکردن کارتن و پاکت هایی خارج از موارد باجه پستی ۷۲۲۴۱۱۳۰ رویکرد فقط استفاده از موارد با کیفیت میباشد در ارسال کننده یا فروشنده هایی که اصل مشتری مداری  اهمیت ندارد و فقط سود بیشتر مورد توجه آنها قرار دارند، این نوع ارسال استفاده نمی کنند چون هزینه ها متناسب با نوع کالا افزایش میابد زیرا برای کالا های مختلف غلاف بندی تغییر کرده.
ارسال های پستی بصورت تخصصی انجام میشود. درصورتی که کد ۷۲۲۴۱۱۳۰ بر روی کارتن درج شود ، نشان دهنده فروشنده یا ارسال کننده به اصل مشتری مداری میباشد.

روش ارتباطی (در ساعات کاری دفتر)

09157330723

05433292148

ref@post.ir

فرم اول